Ochrona pensji/wynagrodzenia.

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, a co za tym idzie, często otrzymujemy sprzęt od pracodawcy do domu.

Jako pracownicy ponosimy za niego odpowiedzialność materialną, którą reguluje Kodeks Pracy:

DZIAŁ PIĄTY

Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Art. 119. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Co może się wydarzyć w domu ze sprzętem firmowym?

  • Masz dzieci w domu, które mogą niechcący przewrócić kubek z kawą na laptop służbowy.
  • Możesz niechcący zrzucić smartfon służbowy z biurka i go uszkodzić.

Stąd w ofercie grupy eagentsklep macie do dyspozycji ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:

Klauzula numer 8 Mienie Służbowe w Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym od Benefia 👇

To rozszerzenie zakresu Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe z jego winy wyrządzone w mieniu służbowym powierzonym przez pracodawcę Ubezpieczonemu do używania z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się zgodnie z prawem pracy.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone i których skutki powstały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Mienie służbowe to:

• przenośny sprzęt elektroniczny (laptop, tablet, czytnik kodów) lub telefony komórkowe

• w odniesieniu do osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Wojsku Polskim, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Służbie Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, straży leśnej – pojazdy lądowe, broń służbową, sprzęt elektroniczny.

Sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia stanowi kwota równa trzymiesięcznemu wynagrodzeniu brutto Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż suma gwarancyjna określona w polisie.

Przykładowa kalkulacja:

Rodzaj ubezpieczanego ryzykaSuma / Składka
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM LUB Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA50000 PLN / 38,00 PLN
Kl 8 Mienie Służbowe10000 PLN / 155,00 PLN
Składka płatnaUmowa na rok
Rata 1193,00 PLN
W sumie
Składka całkowita193,00 PLN

Ogólne Warunki Ubezpieczeń:

Pobierz:

BENEFIA_Rodzina III

Karta produktu:

Pobierz:

Karta_produktu_Rodzina

Prezentacja produktu Rodzina III:

Pobierz:

Ubezpieczenia mieszkań i domów