Wezwanie policji do stłuczki kosztuje – Nowy taryfikator mandatów.

Nowy taryfikator mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego wszedł w życie.

Kierowcy głównie koncentrują się na wysokich mandatach za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Niewielu dostrzegło z jakimi kosztami dla sprawcy zdarzenia wiąże się wezwanie na miejsce kolizji policji.

Dotyczy to sytuacji kiedy uszkodzeniu uległy wyłącznie pojazdy.

    W takim przypadku sprawca kolizji już na „wstępie” zostanie ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

Do tego Policja zobowiązana jest ustalić jakiej wysokości mandat należy się za wykroczenie, które popełnił sprawca doprowadzając do stłuczki.

Ostateczna wysokość mandatu to suma kwoty tego za popełnione wykroczenie i wspomniane wcześniej 1000 zł.  a następnie:   

   Minimalny mandat może wynieść też 1500 zł – takim zostanie ukarany sprawca  zdarzenia w sytuacji gdy któryś z jego uczestników doznał niewielkich obrażeń.

Kwota mandatu może wzrosnąć dwukrotnie (3000 zł) gdy okaże się, że sprawca  ma na koncie już inne poważne wykroczenia.

     Mandat (150 zł) grozi też uczestnikom kolizji ( gdy uszkodzeniu uległy tylko pojazdy) czyli także poszkodowanemu jeżeli nie usuną pojazdów, by te nie utrudniały ruchu innym użytkownikom drogi.

    Wniosek nasuwa się oczywisty – w sytuacji gdy doszło do typowej stłuczki, w której nie ucierpiał żaden z jej uczestników nie opłaca się wzywać policji.

Sprawca kolizji powinien być szczególnie tym zainteresowany.

Chroniąc się przed wysokim mandatem powinien poszkodowanemu  podpisać oświadczenie o winie oraz podać nr polisy OC.

    Jednak są sytuacje, w których wezwanie policji jest uzasadnione i wręcz konieczne:

–  w wyniku wypadku są  zabici albo ranni,

– jeden z uczestników zdarzenia drogowego jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

– żaden z uczestników kolizji nie przyznaje się do winy.

UWAGA! WAŻNE!

Zainwestujcie w Wideorejestrator, który może być przydatny w chwili kiedy sprawca będzie próbował dowodzić, że podpisał oświadczenie pod Groźbąintencjonalne działanie polegające na zastraszeniu wywołaniem negatywnych konsekwencji dla składającego oświadczenie woli (lub os. 3) jeśli nie złoży on tego świadczenia. Groźba bezprawna oraz poważna (jeśli obawa byłaby uzasadniona, a groźba możliwa do spełnienia) jest wadą oświadczenia woli skutkującą nieważnością względną.

Nieważność względna, zwana też wzruszalnością, oznacza natomiast, że dokonana czynność prawna jest ważna wywołuje skutki, jednak w terminie określonym przez ustawodawcę, osoba przez niego wskazana może doprowadzić do wzruszenia (unieważnienia) tej czynności.

Podsumowując:

Sprawca może dowodzić u ubezpieczyciela, że jego oświadczenie jest „nieważne” i nie dostaniemy odszkodowania.

Oświadczenie sprawcy możecie pobrać tutaj: