Zgłaszanie szkody

Wybierz firmę, w której masz polisę UNIQABENEFIA Podaj numer polisy Opisz co się stało * Załącz zdjęcia szkody* Numer konta do wypłaty odszkodowania Numer telefonu dla likwidatora szkody Masz więcej zdjęć dotyczących szkody? Wyślij je na email: lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl W temacie wiadomości wpisz numer polisy.