Ubezpieczenia podróżne

Możemy zadbać o najlepszą ofertę dla Twojego wyjazdu odnośnie:

Ubezpieczenie eVOYAGE

Ubezpieczenie eVOYAGE jest ubezpieczeniem turystycznym skierowanym do osób wyjeżdżających poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celach prywatnych lub służbowych.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia:

 1. PODSTAWOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.
 1. STANDARDOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.
 1. LUKSUSOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance,
 • koszty ratownictwa i poszukiwania.

Na wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • bagażu podróżnego.

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody będące następstwem:

 • podejmowania lub wykonywania pracy fizycznej,
 • uprawiania sportów zimowych lub motorowodnych.

ZAKRES TERYTORIALNY

W każdym z wariantów ubezpieczenia Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Europy i państw basenu Morza Śródziemnego.
Na wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej zakres terytorialny w każdym wariancie ubezpieczenia, może zostać rozszerzony o terytorium całego świata z wyłączeniem terytorium Afganistanu, Algierii, Australii, Izraela, Iraku, Jordanii, Japonii, Kanady, Libii, Libanu, Meksyku, Nowej Zelandii, Sudanu, Syrii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wysp Karaibskich.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@benefia.pl

Pobierz:
OWU Ubezpieczenie Voyage
Tabela – warianty ubezpieczenia
Karta produktu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza: