Ubezpieczenia podróżne

KUP ONLINE

WARTA TRAVEL

WARTA TRAVEL to ubezpieczenie turystyczne gwarantujące ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznych na całym świecie w zakresie terytorialnym określonym w umowie ubezpieczenia. W ramach tego ubezpieczenia zapewniamy m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania, następstw choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku, bezgotówkową likwidację szkód za granicą, usługi assistance, w tym transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu.

-10% kod rabatowy: GEX3

Ubezpieczenia, do zakupu z pomocą Agenta

Ubezpieczenie eVOYAGE

Ubezpieczenie eVOYAGE jest ubezpieczeniem turystycznym skierowanym do osób wyjeżdżających poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celach prywatnych lub służbowych.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia:

 1. PODSTAWOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.
 1. STANDARDOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.
 1. LUKSUSOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance,
 • koszty ratownictwa i poszukiwania.

Na wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • bagażu podróżnego.

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody będące następstwem:

 • podejmowania lub wykonywania pracy fizycznej,
 • uprawiania sportów zimowych lub motorowodnych.

ZAKRES TERYTORIALNY

W każdym z wariantów ubezpieczenia Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Europy i państw basenu Morza Śródziemnego.
Na wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej zakres terytorialny w każdym wariancie ubezpieczenia, może zostać rozszerzony o terytorium całego świata z wyłączeniem terytorium Afganistanu, Algierii, Australii, Izraela, Iraku, Jordanii, Japonii, Kanady, Libii, Libanu, Meksyku, Nowej Zelandii, Sudanu, Syrii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wysp Karaibskich.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@benefia.pl

Pobierz:
OWU Ubezpieczenie Voyage
Tabela – warianty ubezpieczenia

Turystyka i podróż

 

Zalety!
 

Atuty ubezpieczenia turystycznego w UNIQA

 • Jedna polisa na wiele ryzyk: koszty leczenia, NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, opóźnienie bagażu, opóźnienie lotu, OC, OC sportowe, ubezpieczenie sprzętu sportowego, koszty rezygnacji z wyjazdu, ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, ubezpieczenie mienia pozostawionego w domu.
 • Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Włączone amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych.
 • Zapewniamy pomoc na miejscu (Assistance).
 • Zapewniamy ochronę przez cały okres trwania ubezpieczenia,
  już 3 godziny po zakupie polisy.
 • Włączone następstwa chorób przewlekłych , psychicznych
  i nowotworowych w standardzie do wysokości 10% sumy
  ubezpieczenia kosztów leczenia.
 • Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 za granicą.
 • Zapewniamy kontakt w języku polskim i angielskim w ramach assistance z każdego miejsca na świecie.

Najlepszy wybór dla mnie?

Nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia od 10-04-2021

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty Business Travel

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Kontynenty Business Travel

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnych podróży na terenie RP

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Indywidualne podróże na terenie RP

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnych podróży

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Indywidualne podróże

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty Multitravel

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Kontynenty Multitravel

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Osób podróżujących do Republiki Białorusi

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Osoby podróżujące do Republiki Białorusi

Ogólne Warunki Ubezpieczenia rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Koszty rezygnacji

 

Stare Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia do 10-04-2021
Pliki do pobrania: