Ubezpieczenia podróżne

KUP ONLINE

WARTA TRAVEL

WARTA TRAVEL to ubezpieczenie turystyczne gwarantujące ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznych na całym świecie w zakresie terytorialnym określonym w umowie ubezpieczenia. W ramach tego ubezpieczenia zapewniamy m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania, następstw choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku, bezgotówkową likwidację szkód za granicą, usługi assistance, w tym transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu.

-10% kod rabatowy: GEX3

Ubezpieczenie turystyczne Uniqa

Z polisą turystyczną możesz wyjeżdżać do różnych miejsc na świecie i nie martwić się o koszty, gdy zdarzą się nieoczekiwane zdarzenia.

Ubezpieczenia, do zakupu z pomocą Agenta

Radość odkrywania

Atuty

 • Możliwość samodzielnego wyboru sumy ubezpieczenia
 • Zwrot kosztów leczenia nawet do 1 500 000 zł
 • Wypłata świadczeń za następstwa zdarzeń, których przyczyną było działanie pod wpływem alkoholu
 • Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku:
  • nagłego zaostrzenia choroby przewlekłej
  • wystąpienia choroby tropikalnej
  • uprawiania sportów amatorskich
  • W tzw. klauzuli terrorystycznej nie wymieniamy terytoriów państw wyłączonych z ochrony. W umowach zawieranych od 01.12.2018 naszą odpowiedzialność ustalamy w oparciu o rodzaje ostrzeżeń publikowanych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link do strony MSZ: httpss://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych), tj.:1.  Zachowaj (zwykłą) ostrożność 
   2.  Zachowaj szczególną ostrożność 
   3.  MSZ odradza podróże, które nie są konieczne 
   4.  MSZ odradza wszelkie podróżeNasza odpowiedzialność kształtuje się następująco:
   •    Jeśli przed wyjazdem MSZ odradzało podróże (ostrzeżenia 3 i 4), to obejmujemy Klienta ochroną z limitem do 7. dnia, licząc od daty wybuchu wojny lub daty zajścia aktu terrorystycznego na tym terenie, ale nie dłużej niż okres ubezpieczenia wskazany na polisie (nie ograniczamy SU).
   •    Jeśli przed wyjazdem MSZ opublikuje ostrzeżenia z kategorii  1. lub 2., a mimo to doszło do aktu terrorystycznego, to ochrona trwa zgodnie z umową, bez limitu 7 dni, do pełnej SU. Analogiczna sytuacja dotyczy braku jakichkolwiek komunikatów na stronie MSZ.

Informacje o produkcie wymagane przez IDD

Nazwa produktuUbezpieczenie podróży zagranicznej Radość Odkrywania
Grupa docelowaKlietem docelowym są: osoby, w każdym wieku, wyjeżdzające/ podróżujące za granicę (indywidualnie, rodzinnie, grupowo) do krajów, dla których nie wydawane są rekomendacje MSZ odradzająe podróże, nie są prowadzone działania wojenne, lub nie panuje epidemia.
SZCZEGOŁOWE: klientem docelowym są osoby, których wyjazd nie jest związany z odbywaniem służby wojskowej.
AntygrupaCudzoziemcy, którzy chcą zawrzeć ubezpieczenie na czas pobytu w RP.
Sposób zatwierdzeniaUchwała Zarządu UNIQA TU S.A. z 19 listopada 2018 roku
Pliki do pobrania:

Ubezpieczenie eVOYAGE

Ubezpieczenie eVOYAGE jest ubezpieczeniem turystycznym skierowanym do osób wyjeżdżających poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celach prywatnych lub służbowych.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia:

 1. PODSTAWOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.
 1. STANDARDOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.
 1. LUKSUSOWYM
 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance,
 • koszty ratownictwa i poszukiwania.

Na wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • bagażu podróżnego.

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia w każdym wariancie ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody będące następstwem:

 • podejmowania lub wykonywania pracy fizycznej,
 • uprawiania sportów zimowych lub motorowodnych.

ZAKRES TERYTORIALNY

W każdym z wariantów ubezpieczenia Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Europy i państw basenu Morza Śródziemnego.
Na wniosek Ubezpieczającego i pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej zakres terytorialny w każdym wariancie ubezpieczenia, może zostać rozszerzony o terytorium całego świata z wyłączeniem terytorium Afganistanu, Algierii, Australii, Izraela, Iraku, Jordanii, Japonii, Kanady, Libii, Libanu, Meksyku, Nowej Zelandii, Sudanu, Syrii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wysp Karaibskich.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@benefia.pl

Pobierz:
OWU Ubezpieczenie Voyage
Tabela – warianty ubezpieczenia