Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenia, do zakupu z pomocą Agenta.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI – BENEFIA RODZINA III

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy produkt mieszkaniowy pod nazwą Benefia III.

Ofertę kierujemy do osób ceniących sobie komfort i wygodę oraz wartość wolnego czasu.

Ubezpieczenie Benefia Rodzina III mogą zawrzeć osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami ubezpieczonego mienia. 

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, home assistance, medical assistance ochroną objęte moga być osoby fizyczne pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym.

Benefia Rodzina III to pakiet, w ramach którego dostępne są następujące rodzaje ubezpieczeń:

– ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych albo od wszystkich ryzyk (All Risk)

– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

– ubezpieczenie Home Assistance

– ubezpieczenie Medical Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego:

– dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami lub

– mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe

– dom letniskowy wraz ze stałymi elementami

– budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami

– ruchomości domowe

Nasza oferta pozwala także objąć ochroną ubezpieczeniową nieruchomość w czasie budowy.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na dres e-mail: lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczeń:

Pobierz:

BENEFIA_Rodzina III

Karta produktu:

Pobierz:

Karta_produktu_Rodzina

Prezentacja produktu Rodzina III:

Pobierz:

Ubezpieczenia mieszkań i domów

Dom Pakiet

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • mienie, tj. przedmioty materialne stanowiące własność Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub będące w ich posiadaniu na podstawie ważnego tytułu prawnego, np.:
  • dom, mieszkanie, stałe elementy domu lub mieszkania (np. drzwi, okna, instalacje, zabudowy stałe, tynki),
  • mienie ruchome (np. meble, sprzęt AGD, przedmioty osobistego użytku), mienie wartościowe,
  • budynek gospodarczy, garaż (w tym garaż wolnostojący), budowla (np. ogrodzenie, fontanna, lampy ogrodowe),
  • nagrobek,
  • dom letniskowy,
  • roślinność ogrodowa,
  • zewnętrzne elementy domu, budynku gospodarczego, budowli
  • szyby i przedmioty szklane,
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) w związku z czynnościami życia prywatnego (np.: opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadanie i użytkowanie nieruchomości lub mienia ruchomego, posiadanie zwierząt domowych, amatorskie uprawianie sportu, użytkowanie rowerów),
 • zdrowie i życie Ubezpieczonego (następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego),
 • organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie:
  • pomocy technicznej – Home assistance (np. wizyta specjalisty domowego: ślusarza, elektryka, hydraulika, specjalisty w zakresie sprzętu AGD, RTV, PC),
  • pomocy medycznej – Medical assistance (np. wizyta lekarza pierwszego kontaktu, wizyta pielęgniarki, transport medyczny, opieka nad osobami niesamodzielnymi),
  • usług informacyjnych (infolinia o sieci usługodawców z zakresu np. naprawy sprzętu komputerowego, usług ślusarskich, hydraulicznych, elektrycznych; infolinia medyczna z bazą danych aptek i placówek medycznych na terenie całego kraju).