Ubezpieczenia domów i mieszkań

Możemy zadbać o najlepszą ofertę dla Twojej nieruchomości odnośnie:

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI – BENEFIA RODZINA III

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy produkt mieszkaniowy pod nazwą Benefia III.

Ofertę kierujemy do osób ceniących sobie komfort i wygodę oraz wartość wolnego czasu.

Ubezpieczenie Benefia Rodzina III mogą zawrzeć osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami ubezpieczonego mienia. 

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, home assistance, medical assistance ochroną objęte moga być osoby fizyczne pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym.

Benefia Rodzina III to pakiet, w ramach którego dostępne są następujące rodzaje ubezpieczeń:

– ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych albo od wszystkich ryzyk (All Risk)

– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

– ubezpieczenie Home Assistance

– ubezpieczenie Medical Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego:

– dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami lub

– mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe

– dom letniskowy wraz ze stałymi elementami

– budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami

– ruchomości domowe

Nasza oferta pozwala także objąć ochroną ubezpieczeniową nieruchomość w czasie budowy.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na dres e-mail: lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczeń:

Pobierz:

BENEFIA_Rodzina III

Karta produktu:

Pobierz:

Karta_produktu_Rodzina

Prezentacja produktu Rodzina III:

Pobierz:

Ubezpieczenia mieszkań i domów

Aneksy:

Pobierz:

Aneks nr 1 do Benefia Rodzina III

Aneks nr 2 do Benefia Rodzina III

Aneks nr 3 do Benefia Rodzina III

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza: