Ubezpieczenia domów i mieszkań

KUP ONLINE

Pakiet ubezpieczeń mieszkania to gwarancja bezpieczeństwa
na wypadek zalania nieruchomości, kradzieży lub włamania.

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania lub domu to gwarancja poczucia bezpieczeństwa.
Nowoczesne ubezpieczenie domu i mieszkania „Twój Dom Plus” zapewni Ci spokój na długie lata.
Zadbaj o ubezpieczenie całego swojego dobytku na wypadek różnych zdarzeń.
UNIQA daje Ci możliwość wyboru spośród czterech wariantów ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Ubezpieczenie dla domu i mieszkania 

  • 4 warianty do wyboru
  • Home Assistance
  • wiele opcji ochrony do wyboru

Produkt otrzymał „Laur Konsumenta – Odkrycie roku 2014”.

WIENER T.U. S.A. Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej ON-LINE
Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej w Wiener

Zakres ubezpieczenia obejmuje nieprzewidziane zdarzenia losowe, takie jak:

  • dewastacja, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wandalizm, zapadanie się ziemi, zalanie
  • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi
  • utrata lub zaginięcie instalacji wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju

Ubezpieczenia, do zakupu z pomocą Agenta.

Twój DOM Plus

Pakiet ubezpieczeń mieszkania to gwarancja bezpieczeństwa
na wypadek zalania nieruchomości, kradzieży lub włamania.

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania lub domu to gwarancja poczucia bezpieczeństwa.
Nowoczesne ubezpieczenie domu i mieszkania „Twój Dom Plus” zapewni Ci spokój na długie lata.
Zadbaj o ubezpieczenie całego swojego dobytku na wypadek różnych zdarzeń.
UNIQA daje Ci możliwość wyboru spośród czterech wariantów ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Ubezpieczenie dla domu i mieszkania 

  • 4 warianty do wyboru
  • Home Assistance
  • wiele opcji ochrony do wyboru

Produkt otrzymał „Laur Konsumenta – Odkrycie roku 2014”.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI – BENEFIA RODZINA II

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy produkt mieszkaniowy pod nazwą Benefia II.

Ofertę kierujemy do osób ceniących sobie komfort i wygodę oraz wartość wolnego czasu.

Ubezpieczenie Benefia Rodzina II mogą zawrzeć osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami ubezpieczonego mienia. 

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, home assistance, medical assistance ochroną objęte moga być osoby fizyczne pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym.

Benefia Rodzina II to pakiet, w ramach którego dostępne są następujące rodzaje ubezpieczeń:

– ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

– ubezpieczenie Home Assistance

– ubezpieczenie Medical Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego:

– dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami lub

– mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe

– budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami

– ruchomości domowe

Nasza oferta pozwala także objąć ochroną ubezpieczeniową nieruchomość w czasie budowy.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na dres e-mail: lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU UBEZPIECZENIE BENEFIA RODZINA II

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

Pobierz:

OWU PAKIET MIESZKANIE

Aneks 1 do OWU PAKIET MIESZKANIE 

Aneks 2 do OWU PAKIET MIESZKANIE

Załącznik 1 do OWU PAKIET MIESZKANIE 

Tabela do OWU OP ANEKS