Ubezpieczenia dla transportu

Możemy zadbać o najlepszą ofertę dla Twojej firmy odnośnie:

OC przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym

Oferta skierowana jest do firm świadczących zawodowo przewozy towarów w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody w przewożonym towarze, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

Zakres

 • Uszkodzenie lub ubytek towaru, w tym podczas wypadku drogowego
 • Utrata towaru spowodowana kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem
 • Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi
 • Szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • Szkody wyrządzone w sprzęcie elektronicznym i towarach niebezpiecznych ADR
 • Szkody powstałe podczas załadunku i wyładunku

Atuty

 • Szkody w przewożonym towarze
 • Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • Koszty przeładunku towaru

 • Koszty przechowywania towaru

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC zawodowa przewoźnika drogowego w zakresie zdolności finansowej

Produkt przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność przewozową polegającą na wykonywaniu transportu drogowego rzeczy lub osób na podstawie zezwolenia (licencji) wydanego przez właściwy organ.

Ubezpieczenie umożliwia przewoźnikowi potwierdzenie posiadania odpowiedniej zdolności finansowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z 21 października 2009 roku.

Takie ubezpieczenie może być złożone jako jedna z form potwierdzenia posiadania odpowiedniej zdolności finansowej przy składaniu wniosku o wydanie licencji lub wypisu z licencji w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego w Generalnym Inspektoracie Transportu Drogowego lub w Starostwie Powiatowym.

 

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC działalności gospodarczej

Oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

 

Zakres

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone:

 
 • Wskutek rażącego niedbalstwa
 • Na terenie Unii Europejskiej
 • Przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
 • W związku z ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • Na skutek czynów niedozwolonych i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • W nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
 • Przez wadliwy produkt

Atuty

Klauzule dodatkowe, jeśli Klient:

 • Eksportuje produkty lub wykonuje usługi poza granicami Europy
 • Eksportuje do USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii
 • Przechowuje mienie osób trzecich lub je naprawia
 • Zatrudnia pracowników
 • Najmuje, dzierżawi rzeczy ruchome, np. maszyny, komputery
 • Mamy do dyspozycji ofertę z najszerszą definicją pracownika na rynku.

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC spedytora

Ubezpieczenia transportowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej oferujemy podmiotom gospodarczym tzn. spedytorom i firmom logistycznym nieposiadającym własnych środków transportu z rocznym przychodem ze świadczonych usług transportowych minimum 5 mln zł netto (bez VAT).

Zakres ubezpieczenia składający się z ubezpieczeń podstawowych i szeregu klauzul dodatkowych odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie spedycji i jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb klienta i zagrożeń charakterystycznych dla branży transportowej.

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenie Cargo – ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenia transportowe w zakresie ubezpieczenia ładunków w transporcie „cargo” oferujemy podmiotom ponoszącym ryzyko transportu ładunków niezależnie od tego, czy transport wykonywany jest własnymi środkami transportu, czy zlecany zawodowym firmom przewozowym.

Możliwe rozszerzenie ochrony zgodnie z klauzulami dodatkowymi m.in.:

 • Reprezentanci,
 • 72 godziny,
 • Ubezpieczenie podczas targów i wystaw,
 • Ładunki nie przyjęte – transport powrotny.

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Mienie klienta korporacyjnego/Ubezpieczenie mienia dla firm

Ubezpieczenie dedykowane firmom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Daje możliwość kompleksowej ochrony budynków, maszyn i urządzeń, środków obrotowych i innych aktywów firmy.

Zakres

 • Ubezpieczenie mienia „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
 • Ochrona przed skutkami katastrofy budowlanej dla budynków do 50 lat – w standardzie
 • Ochrona sieci przesyłowych poza ubezpieczoną lokalizacją aż do 1000 m
 • Ochrona mienia prywatnego pracownika (w tym pojazdów pracowników stojących na parkingu firmy)
 • Ryzyko osunięcia się ziemi – w standardzie
 
 • Mamy dostęp do oferty z unikalną na rynku klauzulą kosztów wszelakich
[Dzięki niej nie będzie musiał martwić się o dodatkowe koszty, które mogą być konsekwencją zaistniałej szkody (np. koszty najmu zastępczych maszyn lub nieruchomości).]

Atuty

 • Możliwość ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem, stłuczenia szyb i wandalizmu do pełnych sum ubezpieczenia
 • Prewencyjna suma ubezpieczenia Nowość w niektórych ofertach!

 • Szeroka definicja pracownika w niektórych ofertach!

Szeroki katalog klauzul dodatkowych, m.in.:

 • Kradzież zwykła
 • Ubezpieczenie mienia zewnętrznego
 • Rozmrożenie środków obrotowych
 • Szkody estetyczne

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenia Flotowe

Zadbaj o ochronę samochodów firmowych od wszystkich ryzyk.

Zadecyduj, który wariant ubezpieczenia będzie najlepszy dla Twojej firmy.

A w razie wystąpienia szkody – my zajmiemy się resztą.

 

Atuty

 • Ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
 • Możliwość zniesienia udziału własnego
 • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań klienta
 • Najwyższa ochrona w Polsce i w Europie
 • Brak zwyżek za leasingi
 • Minimum 5 pojazdów silnikowych
 • Łatwość planowania kosztów, gdyż z góry znasz stawki za OC lub AC dla poszczególnych grup pojazdów w danym roku
 • Nowe pojazdy można łatwo włączyć do floty – wystarczy przekazać nam dokumenty tego pojazdu
 • Pilnujemy terminu końca polis obecnych pojazdów oraz nowych, gdzie wykorzystywana jest polisa od sprzedającego do końca jej trwania. 

Assistance

 • Holowanie w Polsce nawet bez limitu kilometrów
 • Samochód zastępczy do 30 dni
 • Nawet dla pojazdów 15-letnich
 • Nie trzeba mieć Auto Casco

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

 1. Przygotuj skany dowodów rejestracyjnych (tył i przód).
 2. Wyślij je do nas przez formularz w jednym pliku „.pdf”.
  Ewentualnie kilka plików w innym formacie na email: admin@eagentsklep.pl lub na lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl.
 3. Zwrotnie otrzymasz ofertę ubezpieczenia floty pojazdów.

  Ubezpieczenia Grupowe na życie

  To uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony obejmujący życie i zdrowie ubezpieczonego pracownika oraz członków jego rodziny. Zapewnia pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych, niezależnie od tego, czy ubezpieczony jest w pracy, w domu lub na urlopie.

   

  Ubezpieczenie Grupowe to m.in.:

  • kompleksowa i elastyczna oferta dla firm zatrudniających od 3 osób
  • ponad 50 umów dodatkowych
  • ochrona ubezpieczeniowa dla Pracownika i Członków jego rodziny
  • opcja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

   

  Co zyskujesz z Grupowym ubezpieczeniem:

  • ochronę przez 24h na dobę
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia członków rodziny: współmałżonków, partnerów, pełnoletnich dzieci
  • wypłata świadczeń możliwa w 48h od zgłoszenia w przypadku urodzenia dziecka, śmierci rodziców lub teściów, czy martwego urodzenia dziecka
  • świadczenia niepodlegające opodatkowaniu
  • możliwość indywidualnej kontynuacji po ustaniu zatrudnienia
  • dostęp do usług Assistance
  • szeroki zakres ubezpieczenia w razie choroby lub wypadku, również w przypadku COVID-19 – brak włączeń w kontekście epidemii i pandemii

   

  Grupowe ubezpieczenie na życie to elastyczny produkt zapewniający Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie stabilności i wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń jak choroba, śmierć, pobyt w szpitalu czy leczenie operacyjne.

  Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
  Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

  Zabezpieczenie finansowe

  (Ubezpieczenie na życie)

  Do 10 mln zł w razie śmierci z każdej przyczyny

  Nie jesteś w stanie przewidzieć niektórych sytuacji losowych, wypadków czy chorób, możesz jednak w prosty sposób ochronić swój biznes oraz bliskich przed ich najpoważniejszymi skutkami.

  Gdy Ciebie zabraknie lub Twojego wspólnika, ubezpieczenie życia zabezpieczy finansowo Twój biznes oraz bliskich na wybraną przez Ciebie kwotę, która zapewni im dalszą przyszłość czy spłatę kredytu, wspólników, współpracowników.

  Dzięki temu zabezpieczysz to, co dla Ciebie najważniejsze i zadbasz o stabilność finansową najbliższych i pozwolisz im dalej kontynuować prowadzenie firmy.

  Najważniejsze cechy

  • Suma ubezpieczenia od 50 tys. do 10 mln zł. Idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.

  • Ochrona od 18. nawet do 100. urodzin.

  • Możliwość ochrony obejmującej zgon ubezpieczonego z każdej przyczyny.

  • Możliwość wyboru specjalnego wariantu chroniącego spłatę kredytu.

  • Dopasowanie poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu.

  • Polisa z cesją dostępna od ręki u agenta.

  Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
  Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza: