Ubezpieczenia dla IT

Możemy zadbać o najlepszą ofertę dla Twojej firmy odnośnie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej Konsultantów IT

Specjaliści IT świadczący usługi w branży nowych technologii w oparciu o etat, umowę B2B (kontrakt) lub inną umowę cywilnoprawną np. deweloperzy, testerzy, specjaliści UX/CX, menedżerowie projektu czy specjaliści ds. baz danych lub administratorzy sieci.

firmy IT z przychodami do 6 mln zł świadczące usługi dla klientów z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dobrowolne obejmujące roszczenia wynikające ze szkód powstałych podczas zawodowego świadczenia usług, obejmujące dodatkowe rozszerzenia ochrony:

 • dodatkowe koszty obrony
 • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym
 • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
 • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
 • utrata dokumentów

Ubezpieczenie cyber obejmujące roszczenia wynikające ze szkód z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w tym postepowań regulacyjnych prowadzonym przez organ nadzoru oraz szkód wynikających z działania złośliwego oprogramowania.

Zalety
 • szybki dostęp do oferty
 • wysokie limity odpowiedzialności
 • niskie udziały własne z możliwością ich podwyższenia celem obniżenia składki
 • możliwość elektronicznej akceptacji wniosku bez potrzeby zachowania papierowej formy dokumentu

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenie Cyber

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.

Ubezpieczenie obejmuje między innymi:

 • Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności 
 • Kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności 
 • Koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji 
 • Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

 • Odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
 • Pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim

W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej Ubezpieczonego, awarii krytycznych dla działalności Ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje także

 • Koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego.
 • Rozszerzenie: Naruszenie standardów obsługi płatności (PCI DSS) 
 • Rozszerzenie: Ubezpieczenie wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych (cyberwyłudzenia)

  Zalety

 • szybki dostęp do oferty
 • światowy standard zakresu ochrony wypracowany przez rynek Lloyd’s
 • lokalny serwis w zakresie informatyki śledczej, prowadzony przez najlepszych ekspertów obsługujących incydenty informatyczne w bankach, instytucjach finansowych, Giełdzie Papierów Wartościowych

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

OC działalności gospodarczej

Oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

 

Zakres

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone:

 
 • Wskutek rażącego niedbalstwa
 • Na terenie Unii Europejskiej
 • Przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
 • W związku z ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • Na skutek czynów niedozwolonych i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • W nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
 • Przez wadliwy produkt

Atuty

Klauzule dodatkowe, jeśli Klient:

 • Eksportuje produkty lub wykonuje usługi poza granicami Europy
 • Eksportuje do USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii
 • Przechowuje mienie osób trzecich lub je naprawia
 • Zatrudnia pracowników
 • Najmuje, dzierżawi rzeczy ruchome, np. maszyny, komputery
 • Mamy do dyspozycji ofertę z najszerszą definicją pracownika na rynku.

 

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego klientów korporacyjnych to oferta dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Dzięki niej nasz klient może objąć kompleksową ochroną ubezpieczeniową cały sprzęt elektroniczny wykorzystywany w swojej działalności. Ubezpieczenie oferujemy jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

Atuty

 • sprzęt elektroniczny obejmujemy ochroną bez względu na jego wiek
 • szeroki katalog sprzętu elektronicznego
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • przejrzyste i zrozumiałe OWU

Możliwość objęcia dodatkowo ochroną:

 • danych (kosztu ich odtworzenia), nośników danych, oprogramowania
 • zwiększonych kosztów działalności ubezpieczonego po szkodzie w ubezpieczonym sprzęcie
 • sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Mienie klienta korporacyjnego/
Ubezpieczenie mienia dla firm

Ubezpieczenie dedykowane firmom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

Daje możliwość kompleksowej ochrony budynków, maszyn i urządzeń, środków obrotowych i innych aktywów firmy.

Zakres

 • Ubezpieczenie mienia „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
 • Ochrona przed skutkami katastrofy budowlanej dla budynków do 50 lat – w standardzie
 • Ochrona sieci przesyłowych poza ubezpieczoną lokalizacją aż do 1000 m
 • Ochrona mienia prywatnego pracownika (w tym pojazdów pracowników stojących na parkingu firmy)
 • Ryzyko osunięcia się ziemi – w standardzie
 
 • Mamy dostęp do oferty z unikalną na rynku klauzulą kosztów wszelakich
[Dzięki niej nie będzie musiał martwić się o dodatkowe koszty, które mogą być konsekwencją zaistniałej szkody (np. koszty najmu zastępczych maszyn lub nieruchomości).]

Atuty

 • Możliwość ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem, stłuczenia szyb i wandalizmu do pełnych sum ubezpieczenia
 • Prewencyjna suma ubezpieczenia Nowość w niektórych ofertach!

 • Szeroka definicja pracownika w niektórych ofertach!

Szeroki katalog klauzul dodatkowych, m.in.:

 • Kradzież zwykła
 • Ubezpieczenie mienia zewnętrznego
 • Rozmrożenie środków obrotowych
 • Szkody estetyczne

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Ubezpieczenia Flotowe

Zadbaj o ochronę samochodów firmowych od wszystkich ryzyk.

Zadecyduj, który wariant ubezpieczenia będzie najlepszy dla Twojej firmy.

A w razie wystąpienia szkody – my zajmiemy się resztą.

 

Atuty

 • Ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
 • Możliwość zniesienia udziału własnego
 • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań klienta
 • Najwyższa ochrona w Polsce i w Europie
 • Brak zwyżek za leasingi
 • Minimum 5 pojazdów silnikowych
 • Łatwość planowania kosztów, gdyż z góry znasz stawki za OC lub AC dla poszczególnych grup pojazdów w danym roku
 • Nowe pojazdy można łatwo włączyć do floty – wystarczy przekazać nam dokumenty tego pojazdu
 • Pilnujemy terminu końca polis obecnych pojazdów oraz nowych, gdzie wykorzystywana jest polisa od sprzedającego do końca jej trwania. 

Assistance

 • Holowanie w Polsce nawet bez limitu kilometrów
 • Samochód zastępczy do 30 dni
 • Nawet dla pojazdów 15-letnich
 • Nie trzeba mieć Auto Casco

Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

 1. Przygotuj skany dowodów rejestracyjnych (tył i przód).
 2. Wyślij je do nas przez formularz w jednym pliku „.pdf”.
  Ewentualnie kilka plików w innym formacie na email: admin@eagentsklep.pl lub na lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl.
 3. Zwrotnie otrzymasz ofertę ubezpieczenia floty pojazdów.

  Ubezpieczenia Grupowe na życie

  To uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony obejmujący życie i zdrowie ubezpieczonego pracownika oraz członków jego rodziny. Zapewnia pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych, niezależnie od tego, czy ubezpieczony jest w pracy, w domu lub na urlopie.

   

  Ubezpieczenie Grupowe to m.in.:

  • kompleksowa i elastyczna oferta dla firm zatrudniających od 3 osób
  • ponad 50 umów dodatkowych
  • ochrona ubezpieczeniowa dla Pracownika i Członków jego rodziny
  • opcja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

   

  Co zyskujesz z Grupowym ubezpieczeniem:

  • ochronę przez 24h na dobę
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia członków rodziny: współmałżonków, partnerów, pełnoletnich dzieci
  • wypłata świadczeń możliwa w 48h od zgłoszenia w przypadku urodzenia dziecka, śmierci rodziców lub teściów, czy martwego urodzenia dziecka
  • świadczenia niepodlegające opodatkowaniu
  • możliwość indywidualnej kontynuacji po ustaniu zatrudnienia
  • dostęp do usług Assistance
  • szeroki zakres ubezpieczenia w razie choroby lub wypadku, również w przypadku COVID-19 – brak włączeń w kontekście epidemii i pandemii

   

  Grupowe ubezpieczenie na życie to elastyczny produkt zapewniający Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie stabilności i wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń jak choroba, śmierć, pobyt w szpitalu czy leczenie operacyjne.

  Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
  Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

  Zabezpieczenie finansowe

  (Ubezpieczenie na życie)

  Do 10 mln zł w razie śmierci z każdej przyczyny

  Nie jesteś w stanie przewidzieć niektórych sytuacji losowych, wypadków czy chorób, możesz jednak w prosty sposób ochronić swój biznes oraz bliskich przed ich najpoważniejszymi skutkami.

  Gdy Ciebie zabraknie lub Twojego wspólnika, ubezpieczenie życia zabezpieczy finansowo Twój biznes oraz bliskich na wybraną przez Ciebie kwotę, która zapewni im dalszą przyszłość czy spłatę kredytu, wspólników, współpracowników.

  Dzięki temu zabezpieczysz to, co dla Ciebie najważniejsze i zadbasz o stabilność finansową najbliższych i pozwolisz im dalej kontynuować prowadzenie firmy.

  Najważniejsze cechy

  • Suma ubezpieczenia od 50 tys. do 10 mln zł. Idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.

  • Ochrona od 18. nawet do 100. urodzin.

  • Możliwość ochrony obejmującej zgon ubezpieczonego z każdej przyczyny.

  • Możliwość wyboru specjalnego wariantu chroniącego spłatę kredytu.

  • Dopasowanie poziomu ochrony do zmieniającej się kwoty kredytu.

  • Polisa z cesją dostępna od ręki u agenta.

  Mamy dostęp do ponad 23 firm ubezpieczeniowych.
  Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza: