Sail and Learn

W Sail and Learn jesteśmy nastawieni na przyjacielską atmosferę i dzielenie się pozytywnymi wartościami.

Każdy uczestnik naszej morskiej wyprawy staje się częścią nas, bo każdy człowiek ma wartość i każdego należy wysłuchać, zrozumieć. Na jachcie nikt nie jest anonimowy lub pozostawiony sobie. 
W warsztatach wykorzystujemy mocne atuty żeglarstwa morskiego jako aktywnej pracy zespołowej, nauki, przełamywania słabości i budowania własnego „JA”.

Udział w świetnie zorganizowanej wyprawie, to niezapomniane wrażenia i entuzjazm, których nie zatrze upływ czasu. Współpraca załogi na jachcie, wspólna przygoda, wspólne rejsowe posiłki… tak właśnie budują się, przyjaźń, wewnętrzna siła oraz zawiązują się dobre relacje i znajomości pomiędzy uczestnikami.

To jest podstawą SAIL AND LEARN, firmy, w której dzielimy się wiedzą, emocjami i pasją, oferując bogate doświadczenie praktyczne.

OSTRYM KURSEM – SZKOLENIA DLA FIRM

Większość właścicieli firm powtarza, że zależy im na „kreatywnym myśleniu i działaniu”, podczas gdy 
w rzeczywistości chcą robić wszystko tak samo jak inni, tylko osiągać lepsze efekty. Potrzeba odwagi, by robić coś niestandardowego.

My proponujemy:

 • aktywne uczestnictwo w wyprawie jachtem, zamiast biernej sali wykładowej,
 • połączenie warsztatów i szkolenia z aktywną pracą umysłową, wysiłkiem fizycznym i przygodą,
 • intensywny rozwój kompetencji poprzez wykonywanie postawionych zadań,
 • zamiast wykładu twórcze działania, kreatywność i utrwalanie osiągnięć na bieżąco;
 • odmienne środowisko warsztatów, dynamiczne wydarzenia i narastająca trudność wyzwań.
 • możliwość pracy nad kluczowymi i  ważnymi zmianami osobistymi lub zawodowymi;
 • poznanie swoich dominujących prawzorów (archetypów) zachowań oraz zasobów i możliwości;

TEAM-BULDING,

SZEF I JEGO KOMPETENCJE,

LIDER Z ZESPOŁEM,

WARSZTATY MANAGERÓW.

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • wzmocnienie utożsamiania się z firmą i więzi z kolegami z pracy,
 • zwiększenie efektywności biznesu poprzez wyzwolenie lub zbudowanie naturalnych relacji pomiędzy managerami, pracownikami, działami,
 • wzrost odpowiedzialności za firmę i podejmowane decyzje,
 • znaczące obniżenie kosztów rekrutacji i wdrażania nowych pracowników,
 • zmniejszenie rotacji i utrudnienie konkurencji podbieranie pracowników,
 • pracownicy wypoczną i wniosą pozytywną energię w „krwioobieg” firmy,
 • zapobieżenie wypaleniu zawodowemu, stresowi i zapaści motywacyjnej;

Napisz jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach. Sail and Learn ma przygotowaną dla moich klientów indywidualną ofertę:

Wybierz inną dogodną dla Ciebie metodę zamówienia wyceny:

Wyślij email: admin@eagentsklep.pl
Zadzwoń791214218
GG: 66552086
Linkedinhttps://www.linkedin.com/in/łukasz-krawczyk-65851bab
Facebookhttps://www.facebook.com/eagentsklep/
WhatsApp: 791214218
Twitter @ukasz88708314