OC/AC Auta

KUP ONLINE

OC/AC BENEFIA

 

OC – zapewni wypłatę odszkodowania osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem Twojego pojazdu. 

Atuty:

 • niska zwyżka dla pojazdów TAXI oraz nauki jazdy.
 • niska zwyżka za wiek kierowcy.
 • niska zwyżka dla szkodowych kierowców.

AC – ochroni Cię przed stratami materialnymi związanymi z uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą Twojego pojazdu. 

Trzy warianty rozliczenia szkody:

 

Kosztorys – rozliczenie szkody następuje w oparciu o kalkulację kosztów naprawy sporządzonej przez Towarzystwo ,uwzględniającej m.in. ceny nieoryginalnych części zamiennych porównywalnej jakości.

Zawarcie umowy w wariancie „kosztorys” jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy okres eksploatacji pojazdu przekracza 3 lata.

 

Części oryginalne – rozliczenie szkody następuje w zależności od dokonanego przy zgłaszaniu szkody wyboru jednego ze sposobów rozliczenia szkody uwzględniając przy tym m.in. ceny oryginalnych części zamiennych producenta pojazdu.

 

Części alternatywne – rozliczenie szkody następuje w zależności od dokonanego przy zgłaszaniu szkody wyboru jednego ze sposobów rozliczenia szkody ,uwzględniając przy tym m.in. ceny alternatywnych części zamiennych porównywalnej jakości.

 

Możliwość wykupienia:
– udziału własnego w szkodach AC
– braku konsumpcji sumy ubezpieczenia AC po szkodzie
– rozszerzenia zakresu o zwrot kosztów holowania, parkowania, pojazd zastępczy.

 

NNW –  zapewni ochronę Tobie i pasażerom podróżującym pojazdem w razie nieszczęśliwego wypadku. 

Atuty:

Maksymalna suma ubezpieczenie to 200 000 zł

 

ASSISTANCE – jest niezbędne w przypadku awarii lub wypadku pojazdu i obejmuje m.in. holowanie lub naprawę Twojego pojazdu na miejsce. 

Atuty:

pojazd zastępczy do 21 dni

Holowanie – kilometry do 1000 km

Dodatkowa zniżka Online za posiadane ubezpieczenie domu lub mieszkania „Benefia Rodzina” do kupienia u agenta z upustem do -10% kliknij w link: https://eagentsklep.pl/ubezpieczenia-domow-i-mieszkan/

Dodatkowe zniżki na OC/AC w Benefia dostępne wyłącznie przy zakupie u Agenta przez złożenie zamówienia za pomocą formularza, który jest na dole strony.

 

Tylko Online możliwość kupienia OC lub Pakietu OC/AC na 12 rat

AC/OC FITPOLISA

OC – bez zwyżki za wiek:
Niska składka dla młodych kierowców bez doświadczenia oraz starszych osób, które używają samochodu, aby dojechać do sklepu lub lekarza – większość czasu auto stoi pod domem.

MINI AC od kradzieży lub szkody całkowitej ewentualnie wariant od drobnych szkód:
Kierujemy tą opcję dla naszych młodych jak i starszych, którzy nie chcą płacić wysokich składek za pełne AC.
Zależy im na ochronie drobnych szkód parkingowych szczególnie nasi młodsi klienci pytają o taki wariant.
lub
Kradzieży kiedy ich pojazd jest parkowany na ulicy i obawiają się, że zostanie skradziony ewentualnie spadnie większa gałąź w czasie burzy i zniszczy pojazd.

Zakup odbywa się całkowicie ON-LINE bez potrzeby podpisywania dokumentów:
Idealne rozwiązanie dla naszych młodych zabieganych klientów, których chcą szybko załatwić formalności z ubezpieczeniem.
Dla naszych starszych klientów, gdzie stan zdrowia się pogorszył i nie ma trudności z poruszaniem się – nawet we własnym mieszkaniu.
Tutaj wspólnie w zaciszu domowym przy pomocy wnuka/dziecka w tani oraz prosty i szybki sposób można ubezpieczyć pojazd.

Dodatkowa ochrona jak NNW czy Assistance taniej w pakiecie – dzięki specjalnemu upustowi dla naszych klientów!
Nasi klienci do pakietów komunikacyjnych zawsze, otrzymują „gadżety” w tym wypadku jest specjalny kod rabatowy w poniższym linku.

Generali

Assistance w podróży po Polsce i Europie

Niezależne ubezpieczenie krótkoterminowe dla samochodów osobowych
z możliwością wyboru na 7, 15, 30 dni oraz 1 rok

Kod rabatowy: 27338

10% zniżki

Ubezpieczenia OC/AC do zakupu z pomocą Agenta

PRODUKTY UBEZPIECZENIA POJAZDÓW

Auto Casco

 • Przedmiotem Ubezpieczenia Auto Casco są pojazdy mechaniczne, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub niepodlegające rejestracji, dopuszczone do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ubezpieczeniem Auto Casco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
 • Ubezpieczenie Auto Casco może zostać zawarte w wariancie:
   SERWIS – w przypadku ubezpieczenia pojazdów w wieku do 3 lat lub starszych, pod warunkiem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o zniesienie zużycia eksploatacyjnego części i zespołów zakwalifikowanych do wymiany (zniesienie amortyzacji części i zespołów przeznaczonych do wymiany),

  • KOSZTORYS – ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Balcia.
 • Produkt jest skonstruowany w oparciu o formułę All Risks, która daje Klientowi ochronę pojazdu za wszystkie szkody, które nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Assistance

 • Przedmiotem Ubezpieczenia Assistance jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance na rzecz Ubezpieczonego
 • Ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wariantu ubezpieczenia, objęte są zdarzenia wynikające z wypadku, awarii czy unieruchomienia pojazdu.
 • Ubezpieczenie Assistance może zostać zawarte w wariancie:
  • PODSTAWOWYM,
  • ROZSZERZONYM,
  • MAKSYMALNYM.

NNW Kierowcy I Pasażerów

 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u Ubezpieczonego w związku z ruchem pojazdu lub podczas jego użytkowania.
 • Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe na terenie państw obowiązywania ubezpieczenia OC ppm.
 • Świadczenia pieniężne z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (kierowcy i pasażera ubezpieczonego pojazdu).

Dokumenty do pobrania:

Aktualne od 01.03.2021

OWU_nnw

Karta-produktu_NNW

Auto Szyby

 • Przedmiotem Ubezpieczenia Auto Szyby są szyby (czołowa, tylna i szyby boczne) zamontowane w ubezpieczonym pojeździe.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację przez Balcia naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych szyb w pojeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia Auto Szyby i wystąpienia zdarzenia, polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb do wysokości sumy ubezpieczenia, Klient nie traci zniżek za przebieg ubezpieczenia OC i Auto Casco.
 • Ubezpieczenie Auto Szyby może zostać zawarte w wariancie z udziałem własnym lub bez udziału własnego. Udział własny dotyczy wyłącznie szyby czołowej.

UNIQA Ubezpieczenie OC/AC oraz Zielona Karta 

Ubezpieczenie skierowane jest do osób posiadających samochód lub motocykl.
Daje gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu.

Atuty

 • Gwarancja sumy ubezpieczenia do 3. roku eksploatacji
 • Wariant kosztorysowy pozwalający obniżyć cenę
 • Pełny zakres ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk” (tzw. all risk)
 • Assistance podstawowy gratis (holowanie 75 km przy awarii)
 • Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)
 • Dodatkowy upust za zakup polisy na dom/mieszkanie lub innej polisy UNIQA POLSKA

  Assistance zakres skrócony (Pełny dostępny w OWU):

  Assistance zakres skrócony

Nowe Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia od 10-04-2021

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – OC

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – AC

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Pożar i Kradzież

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Szyby

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – ZK

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Assistance

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Bagaż

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – NNW

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – NNW przedsiębiorcy

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – Assistance w Podróży

UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH – AUTOCASCO (AC)

Ubezpieczenie AC chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia).

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczamy pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie AC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczenie nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu.

 

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pliki do pobrania:

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIERUJĄCEGO I PASAŻERÓW POJAZDU – NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia poszkodowanym w wypadku pojazdu rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli powodują one trwały uszczerbek na zdrowiu.
Ubezpieczenie NNW jest w szczególności przydatne kierowcy pojazdu, gdyż w razie wypadku, którego jest sprawcą, nie jest on objęty ubezpieczeniem OC.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia NNW zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia sam może określić wysokość sumy ubezpieczenia.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pliki do pobrania:

UBEZPIECZENIE POMOCY OSOBOM, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY POJAZDEM – ASSISTANCE SOS

Ubezpieczenie ASSISTANCE SOS zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z usług takich, jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego. Jeżeli naprawa pojazdu nie może zostać wykonana tego samego dnia Ubezpieczeni (zarówno kierowca, jak i pasażer pojazdu), mogą skorzystać z usług dodatkowych, takich jak wynajem samochodu zastępczego, nocleg w hotelu czy kontynuację podróży innym środkiem lokomocji.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia ASSISTANCE SOS zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie ASSISTANCE SOS obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jednego z następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

SUMA ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 EUR dla jednego zdarzenia. Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

Pobierz:

UBEZPIECZENIE MEDICAL ASSISTANCE

Ubezpieczenie Medical Assistance jest skierowane do klientów, którzy wykupują  ubezpieczenie komunikacyjne. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia Medical Assistance zatwierdzone Uchwałą Zarządu COMPENSA TU  S.A. Vienna Insurance Group. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu Medical Assistance:

w razie zajścia wypadku komunikacyjnego, Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z następujących usług:

 • wizyty lekarza,
 • wizyty pielęgniarki,
 • transportu medycznego,
 • transportu na komisję lekarską,
 • dostarczenia leków,
 • rehabilitacji lub pomocy psychologa,
 • opieki nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem,
 • opieki nad zwierzętami domowymi,
 • korepetycji z wybranych przedmiotów.

Dodatkowo poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może skorzystać z informacji dostępnych na infolinii medycznej czynnej całą dobę.

Ubezpieczony:

osoba fizyczna będąca kierowcą lub pasażerem ubezpieczonego pojazdu

Suma ubezpieczenia:

1.000 zł na jednego Ubezpieczonego

Zakres terytorialny:

Rzeczpospolita Polska

Zgłaszanie szkód:

+48 22 295 82 07

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pliki do pobrana:

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PRAWNY

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: 

Ogólne warunki ubezpieczenia assistance prawny zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 208/2015 z dnia 03.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2016 r.

Przedmiot ubezpieczenia:

Organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez Przedstawiciela Towarzystwa.

Zakres ubezpieczenia:

W przypadku, gdy Ubezpieczony jest:
osobą fizyczną
to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego związanego z wykonywaniem czynności życia prywatnego i zawodowego z następujących dziedzin prawa:

 • ubezpieczeniowe
 • mieszkaniowe
 • pracy
 • konsumenckie
 • spadkowe
 • o ruchu drogowym
 • podatkowe

osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
to informacja prawna dotyczyć będzie problemu prawnego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Na wniosek Ubezpieczonego w ramach informacji prawnej Przedstawiciel Towarzystwa dodatkowo:

 • prześle akty prawne (uchwała, rozporządzenie, ustawa), wzory umów cywilnoprawnych (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i wzory formularzy podatkowych,
 • udzieli informacji teleadresowej dotyczącej sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii notarialnych i organów podatkowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzieli informacji dotyczącej zasad prowadzenia sporów prawnych oraz możliwości dochodzenia swoich praw,
 • udzieli informacji o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • udzieli informacji o zobowiązaniach podatkowych (stawki, opłaty, terminy płatności),
 • udzieli informacji o odmiennych regulacjach prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich

W okresie ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do uzyskania 6 informacji prawnych.
W przypadku, gdy Ubezpieczony jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to wniosek o udzielenie informacji prawnej składa osoba fizyczna uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczonego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Informacje prawne udzielane są przez Przedstawiciela Towarzystwa 7 dni w tygodniu w godz. od 9.00 do 21.00.

Wniosek o udzielenie informacji prawnej Ubezpieczony może złożyć:  telefonicznie, pod numerem telefonu: + 48 (22) 295 82 07
Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

OWU ASSISTANCE PRAWNY

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POJAZDÓW I UMÓW – OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w przypadku, gdy Ubezpieczający wejdzie w spór w sprawach związanych z użytkowaniem pojazdu lub umowami związanymi z tym pojazdem. Dotyczy to między innymi sytuacji dochodzenia roszczeń np. z tytułu ubezpieczeń OC/AC, prowadzenia przeciw Ubezpieczonemu postępowań w sprawach karnych lub w sprawach o wykroczenia, zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. W ramach polisy można skorzystać z adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego. Polisa obejmuje także zwrot kosztów sądowych, postępowania administracyjnego a nawet kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w przypadku przegranej sprawy.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia OP zawiera się na okres 12 miesięcy.

SUMA ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wynosi 35 000,00 PLN.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące od 1 sierpnia 2018

Pobierz:

Ogólne Warunki Ubezpieczeń obowiązujące do 31 lipca 2018

Pobierz:

UBEZPIECZENIE OD STRAT FINANSOWYCH Z POWODU SPADKU WARTOŚCI POJAZDU – Z ANG. GUARANTEED ASSET PROTECTION (GAP)

Ubezpieczenie GAP chroni interes majątkowy Ubezpieczonego w sytuacji utraty pojazdu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia pojazdu. Jest uzupełnieniem polisy AC, z której odszkodowanie jest wypłacane do wartości rynkowej pojazdu.

Ubezpieczenie GAP Fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu a jego wartością rynkową z dnia powstania szkody całkowitej. Posiadanie polisy GAP gwarantuje otrzymanie odszkodowania w wysokości wartości fakturowej zakupionego pojazdu.

Ubezpieczenie GAP Autocasco (pojazdy używane) pokrywa różnicę pomiędzy wartością z polisy autocasco pojazdu używanego z dnia jej zawarcia a jego wartością rynkową z dnia powstania szkody całkowitej.
Posiadanie polisy GAP gwarantuje otrzymanie odszkodowania w wysokości wartości z pierwotnej polisy autocasco, która była kupiona w dniu zawarcia GAP.

Ubezpieczamy pojazdy z okresem eksploatacji nie może przekroczyć 8 roku eksploatacji (96 mies) o wartości nieprzekraczającej 450 000,00 PLN dla pojazdów osobowych, terenowych, ciężarowych do 3,5 t, które posiadają ważną polisę AC.
Dla motocykli o wartości nieprzekraczającej 60 000,00 PLN, które posiadają ważną polisę AC.

Warunkiem zakupu polisy GAP fakturowego jest posiadanie faktury potwierdzającej nabycie pojazdu od przedsiębiorcy, który zajmuje się obrotem pojazdami mechanicznymi.
Umowa może zostać zawarta w okresie 180 dni od dnia nabycia pojazdu.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia GAP fakturowy zawiera się na okres 12, 24, 36, 48, 60 miesięcy.

Umowę ubezpieczenia GAP Autocasco (pojazdy używane) zawiera się na okres 12, 24, 36 miesięcy.

SUMA ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 120 000 PLN

Pobierz:

OWU GAP_uchwała nr 20_02_2022 od 07.03.2022

Karta produktu GAP_07.03.2022