Leasing dla firm

Leasing jest to forma finansowania, w której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe)

Zakres leasingu obejmuje: samochody osobowe i dostawcze, jachty, łodzie oraz samoloty zarejestrowane w Polsce, maszyny i urządzenia, środki transportu ciężkiego, maszyny oraz pojazdy budowlane, komputery i elektronika bez oprogramowania jak i sprzęt medyczny.

Korzyści:

 • szybka decyzja
 • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału
 • finansowanie nowych Firm od 1-go dnia działalności
 • finansowanie nawet do 72 m-cy
 • minimum formalności
 • leasing zwrotny

Mamy dostęp do ponad 7 firm leasingowych.
Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza:

Faktoring dla firm

Prowadzisz firmę, wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności i szukasz dodatkowej gotówki na bieżącą działalność?

Idealnym rozwiązaniem może okazać się FAKTORING

Faktoring to jeden z najwygodniejszych dla Ciebie sposobów finansowania polegający na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.

Dla jakich firm jest faktoring?

 • dla firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki)
 • dla firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności
 • dla przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców
 • dla firm szukających sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań
 • dla podmiotów gospodarczych poszukujących elastycznych i kompleksowych usług finansowych

Zapytaj o ofertę za pośrednictwem formularza: