Ubezpieczenie nagrobka w Twój Dom Plus

Poznajcie główne zalety ubezpieczenia

Główne atuty ubezpieczenia nagrobka to:

  1. brak limitu sumy ubezpieczenia,
  2. brak ograniczenia wieku nagrobka,
  3. możliwość ubezpieczenia w wartości nowej (pod warunkiem, że wiek nagrobka nie przekracza 5 lat – w przeciwnym wypadku w wartości rzeczywistej),
  4. szeroki zakres ochrony za zdarzenia powstałe w wyniku m.in. huraganu, powodzi, śniegu, uderzenia pojazdu mechanicznego, osuwania się ziemi, upadku przedmiotów na nagrobek, jak również za wandalizm,
  5. możliwość zawarcia polisy na 3 lata z możliwością uzyskania do 25 proc. zniżki przy płatności jednorazowej.

Nagrobki ubezpieczamy w ramach ubezpieczenia Twój Dom Plus, to znaczy, że nie mamy w ofercie odrębnego ubezpieczenia nagrobka.

Ponadto klient może zawrzeć polisę z tym ubezpieczeniem wyłącznie u agenta.

Odpowiadamy za szkody powstałe wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu, huku ponaddźwiękowego, powodzi, uderzenia pojazdu mechanicznego, osuwania się ziemi, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz wandalizmu.

Limit na szkody z wandalizmu to 20 proc. sumy ubezpieczenia nagrobka cmentarnego.

Najczęściej zgłaszane szkody dotyczą aktów wandalizmu (45 proc.), działania huraganów (18 proc.) oraz upadków różnego rodzaju przedmiotów na ubezpieczony nagrobek (18 proc.).

Pamiętajcie, że do polis dla nagrobków, których wartość przekracza 10 000 zł, powinniście dołączyć dokumentację fotograficzną.

O więcej szczegółów zapytajcie swojego agenta i zajrzyjcie do OWU.

UNIQA TWÓJ DOM PLUS do kupienia tutaj 👇

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *