Ochrona telefonu w Twoim Domu Plus

To musisz wiedzieć!

Prawie każdy z nas jest posiadaczem telefonu komórkowego. Telefon jest naszym biurem, placem zabaw, oknem na świat. Nadzorujemy nim nasze finanse i bankowość, robimy zakupy, komunikujemy się ze znajomymi lub współpracownikami.

W ubezpieczeniu Twój Dom Plus posiadamy ochronę telefonu!

Klient ma możliwość ubezpieczenia telefonu swojego lub osób bliskich jako ruchomości domowej w miejscu ubezpieczenia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz dodatkowo poza miejscem ubezpieczenia, jako drobny przedmiot codziennego użytku.

Jeśli ubezpieczamy telefon jako drobny przedmiot codziennego użytku poza miejscem ubezpieczenia, trzeba pamiętać, żeby przed zawarciem umowy przekazać nam wykaz, w którym klient powinien podać jego jednostkową wartość, numer seryjny, markę i datę produkcji. Jeśli nie będziemy mieć dokładnego wykazu, w razie powstania szkody odszkodowanie wypłacimy na podstawie dowodów zakupu lub innych dokumentów potwierdzających Twoją własność.

Tak działa nasze ubezpieczenie:

  1. odszkodowanie wypłacimy w wartości (nowej lub rzeczywistej) wybranej dla ruchomości domowych,
  2. telefon można ubezpieczyć w wartości nowej bez względu na wiek,
  3. ubezpieczenie telefonu w wartości nowej odbywa się za zastosowaniem zwyżki w wariancie MINI i MAXI (zwyżka składki nie dotyczy wariantu MEGA),
  4. wypłacimy wartość nową odpowiadającą kosztom odtworzenia, czyli zakupu lub naprawy uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych ruchomości domowych albo wartość rzeczywistą, czyli wartość nową mienia pomniejszoną o zużycie techniczne (wartość rzeczywista),
  5. telefon obejmujemy ochroną poza miejscem ubezpieczenia bez ograniczenia terytorialnego,
  6. odpowiadamy za np. zniszczenie telefonu, jeśli dokonał ich sam klient, pod warunkiem, że nie było to działanie umyślne lub w skutek rażącego niedbalstwa (w wariancie MEGA można dokupić rażące niedbalstwo).

O więcej informacji zapytaj agenta lub zajrzyj do OWU 👇

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *